960 bq

Konstnärligt bokprojekt med grafiska bilder och text utfört i fotopolymer, screentryck och boktryck, vars innehåll handlar om vår utsatthet av radioaktiv strålning naturligt och av samhället.

960BQ
cover in seaweed wallpaper with screenprint
prints in photopolymer engraving, screen- and bookprint
20,5 cm x 22 cm
edition: 10
bookbinding by artist
Royal Institute of Art, Sweden 2008