archive

Utställning av Snigelhäxan- ett bokprojekt/ Moriska rummet, Grafiska sällskapet

Kom och möt dina fördomar även om du är förskonade från sådana.
”Den som är fri från synd skall kasta första stenen”
(Joh 8:7-8)
Snigelhäxan är boken med den personifierade illvilligheten som övergår i ren ondska. Så nära oss och ändå inte.
För är allas våra tankar rena som snö?
Någonstans uppkommer den, den negativa tanken, så liten och obetydlig till en början.
Frågan är vad vi sedan gör med den.

Snigelhäxan är ett bokprojekt. Den är tryckt på Kungliga Konsthögskolan 2016 och bunden i egen ateljé i Spånga.

Utställning 3- 15 mars 2017.

Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6

Exhibition of The Slug Witch- a bookproject/ Moriska rummer, Grafiska sällskapet

Come and meet your prejudices, even if you have been blessed from such.
”Let any of you who is without sin be the first to throw a stone”
(John 8:7)
Snigelhäxan (The Slug Witch) is here. The maliciousness personified that develops to pure evil. So close to us and yet so far away. Meet her, and perhaps a piece of yourself.
For are all of our thoughts as pure as snow? From somewhere it comes, the negative thought, at first so small and insignificant.
The question is what we will do with it, what we will make of it.

Snigelhäxan (The Slug Witch) is a book project. It was printed at The Royal Institute of Art, during 2016 and the book was bound in a private studio in Spånga, Stockholm.

The exhibition was held between  3- 15th Mars 2017.

Grafiska sällskapet, Hornsgatan 6