Sängen (The bed)

Sängen är en grafisk bild i fotopolymer på en säng och en gräshoppa av Annette Ronàld

SÄNGEN(The bed)
photopolymer engraving
20cm x 27cm
2013